2117507630 Σουλίου 63, Αγία Παρασκευή info@bodypitstop.gr

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ!

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ!
 
Οι διατροφικές ανάγκες των ενηλίκων της τρίτης ηλικίας διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό σε σχέση με άλλες ομάδες ενηλίκων. Έτσι δημιουργούνται λόγοι, όπως θα παρατεθούν ακολούθως, εξαιτίας των οποίων τυγχάνουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ως προς το ζήτημα της διατροφής.
    • Το γήρας προκαλεί προοδευτικές, μη αναστρέψιμες αλλαγές στην βιολογία του οργανισμού, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων και απαιτούν εξατομικευμένη παρέμβαση.
    • Επιστημονικές μελέτες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν την αξία της διατροφής για τα άτομα τρίτης ηλικίας και να εστιάσουν στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
    • Επίσης οι βιολογικές αλλαγές προκαλούν παθολογικές καταστάσεις και εξαρτώνται από τον τρόπο διατροφής.
    • Στην Τρίτη ηλικία επηρεάζονται οι σωματομετρικές παράμετροι και έχουμε μείωση του ύψους, μείωση του βάρους και μείωση της μυϊκής μάζας τα οποία προκαλούνται από υποθρεψία.
    • Οι μεταβολές στο γαστρεντερικό σύστημα επηρεάζουν σημαντικά τη διατροφική κατάσταση του πληθυσμού αυτού και το σημαντικότερο είναι ότι παρουσιάζει δυσκολία στην κατάποση τροφής.
    • Η λειτουργία του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων σχετίζεται με τη διατροφή. Η έκπτωση των αισθήσεων εξαρτάται από την χαμηλή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.
    • Τέλος οι κοινωνικο-οικονομικές και ψυχολογικές παράμετροι σχετίζονται με τη διατροφική κατάσταση των ηλικιωμένων.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να δομηθεί ένα διατροφικό πρόγραμμα ηλικιωμένου, διότι άπτεται της συναισθηματικής τους υγείας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και οι μεταβολές στις συνήθειες τους να είναι αργές με στόχο εκτός από την βελτίωση του διαιτολογίου τους να μην επηρεάσει αρνητικά τις ψυχοκοινωνικές ιδιαιτερότητες τους.
Συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
 

 

Πίσω