2117507630 Σουλίου 63, Αγία Παρασκευή bps.physiotherapy@gmail.com
1