2117507630 Σουλίου 63, Αγία Παρασκευή bps.physiotherapy@gmail.com

Σουλίου 63, Αγία Παρασκευή, Αθήνα Τ.Κ.: 15343

Τηλέφωνο: 2117507630

E-mail: bps.physiotherapy@gmail.com

Κατηγορία: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Επισκεψιμότητα: 24525

Ιστοσελίδα: http://www.bodypitstop.gr