2117507630 Σουλίου 63, Αγία Παρασκευή info@bodypitstop.gr